Kalite

Sertifikalar

ISO 9001:2015
mercan makina, kalite, sertifikalar, ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
mercan makina, kalite, sertifikalar, ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
mercan makina, kalite, sertifikalar, ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
EN ISO 3834-2:2006
mercan makina, kalite, sertifikalar, EN ISO 3834-2:2006

EN ISO 3834-2:2006
IATF 16949:2016
mercan makina, kalite, sertifikalar, IATF 16949:2016

IATF 16949:2016

Politikalar

 • Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı,
 • Müşteri ve yasal/teknik mevzuatlara uygun olarak piyasa beklentilerini karşılayacak şekilde üretim yapmayı,
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uygun yönetim sisteminin etkinliğini ölçüp sürekli iyileştirmeyi,
 • Müşterinin talep ettiği kalitede ürün üretmeyi,
 • Zamanında sevkiyat yapmayı,
 • Rekabetçi fiyatlar sunmayı,
 • İsrafları azaltan bir firma olmayı,
 • Çalışanların çalışma koşullarını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların eğitim ve yetkinliklerini devamlı arttırmayı,
 • Ve tüm bunların sürekliliğini sağlamayı,

Kalite politikası olarak belirlemiştir.

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükteki tüm yasal şart ve yükümlülüklere uymayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal kanun ve mevzuatlara uygun yönetim sisteminin etkinliğini ölçüp sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansını ölçüp, performansı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırıp, riskleri azaltmayı ve bunlar için belirlenmiş tüm şirket içi kurallara uymayı,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayı,
 • Taşeron firma ve diğer tüm ziyaretçilerimizi maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumayı
 • Çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları için gerekli eğitimleri düzenlemeyi, sisteme katılımlarını sağlamayı ve onlara danışmayı,

İş sağlığı ve güvenliği politikası olarak belirlemiştir.

 • Çevre konusunda yürürlükteki tüm yasal şart ve yükümlülüklere uymayı,
 • Çevre ile ilgili yasal kanun ve mevzuatlara uygun yönetim sisteminin etkinliğini ölçüp sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre yönetim sisteminin performansını ölçüp, performansı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almayı,
 • Belirlenen çevre hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
 • Çalışanların çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,

Çevre politikası olarak belirlemiştir.