Endüstri 4.0 Uygulamaları

mercan makina, endüstri 4.0 uygulamaları

Gelen siparişlerimizin büyük bir bölümü EDI (Elektronik Veri Değişimi) ile müşterilerimizin sisteminden ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemimize otomatik olarak aktarılmaktadır.

EDI; son derece verimli ve insana bağlılığı ortadan kaldıran bir uygulamadır.

Sistemimize aktarılan tüm siparişler Canias Programı içinde MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) ile çalışarak hesap yapmaktadır. Bu hesaba göre ihtiyaçlar, üretim planları ve satın alma ihtiyaçları belirlenmektedir.

MRP; üretim süreçlerini yönetmek için kullanılan bir üretim planlama, zamanlama ve envanter kontrol sistemidir.

Üretimi yapılacak tüm parçalar için MRP’nin planına bağlı olarak iş emirleri yaratılmaktadır. Bu iş emirleri için barkodlu ürün etiketleri çıkarılarak, üretimin tüm aşamalarında bu etiketlerle takip yapılmaktadır. Barkodlu etiketleri operatörler sisteme okutulmasının ardınan ve hangi operatör, hangi makine, hangi üründen, kaç adet, ne zaman, kaç dakikada yaptı gibi tüm bilgiler edinilebilmektedir. Bu ise şu faydaları sağlamaktadır:

  • Etkin planlama
  • Etkin üretim performansı takibi (OEE – Overall Equipment Efficiency)
  • Etkin ürün takibi

ERP sisteminde bulunan otomatik hatırlatmalar da çok önemli bir rol oynamaktadır. Lojistik, planlama, satın alma, üretim gibi departmanlara kritik hatırlatmalar yapmaktadır. Örneğin:

  • Lojistik için sevkiyat listeleri, sevki yaklaşan ürün listelerinin otomatik olarak mail gönderimleri.
  • Planlama ve satın alma bölümlerine, kritik stokların altına düşen malzemeler için otomatik hatırlatma gönderimleri.
  • Üretim bölümleri için hedef tarihi, yaklaşan/geç kalınan ürünlere otomatik hatırlatma gönderimleri gibi birçok özelliği sayesinde insan hataları sıfıra indirgenmektedir.